هر ساله دبیرستان شهریارتوس تعدادی برنامه تفریحی، فرهنگی و ورزشی برگزار می کند

این صفحه تمامی کلیپ های این سال هارا در کنار هم میبینیم.

سال تحصیلی ۹۷-۹۶ – اولین سال تاسیس دبیرستان

کلیپ معرفی دبیرستان شهریارتوس

مجموعه کلیپ های یک سال زندگی باهم

سخنی از زبان دانش آموزان و پرسنل و دبیران برتر شهر درباره ی عملکرد و فضای دبیرستان شهریار توس در اولین سال تاسیس

کلیپ یک سال زندگی باهم – قسمت اول

کلیپ یک سال زندگی باهم – قسمت دوم

کلیپ یک سال زندگی باهم – قسمت سوم

مسابقه جام شهریارتوس

در هر سال این مسابقات مهیج و جذاب برای دانش آموزان شهریاری برگزار میگردد.

در این جام دانش آموزان در بخش های مخلف ورزشی، فکری و … با یکدیگر به رقابت می پردازند.

جام شهریارتوس

هر ساله در دی ماه سال تحصیلی و بعد از پایان امتحانات ترم اول تلاش دانش آموزان ما تمام نمی شود و به اردویی ۵ روزه اعزام می شوند تا با یک مطالعه عالی در کنار تفریح و شادی برای المپیادهای مرحله اول کشوری آماده شوند.

اردوی مطالعاتی دی ماه

هرساله پس از اتمام امتحانات ترم دوم دانش آموزان، جشنی با عنوان جشن پایان سال شهریاری ها برگزار می شود.

توجه : تمام مسئولیت های برگزاری این جشن با دانش آموزان می باشد.

جشن پایان سال تحصیلی ۹۷-۹۶