سالن مطالعه با رعایت پروتکل‎های بهداشتی (عکس از آرشیو و مربوط به دوران قبل از کرونا می‌باشد)

سالن مطالعه دبیرستان با در نظر گرفتن و اعمال محدودیت‌های کرونایی قابل استفاده و پذیرای دانش‌آموزان فرهیخته می‌باشد، بدیهی است دستورالعمل‌های بهداشتی از قبیل ضدعفونی مستمر، تهویه هوا، فاصله گذاری اجتماعی و … بیش از پیش رعایت و به صورت مداوم انجام می‌شود.