فرآیند ثبت نام در پایه یازدهم دبیرستان شهریار توس در رشته‌های ریاضی و تجربی از بین دانش‌آموزان ممتاز سایر مدارس به صورت محدود و با شروط ذیل اماکن‌پذیر است :

۱- معدل بالای ۱۹ ترم اول سال دهم

۲- نمره انضباط ۲۰

۳- تراز قابل قبول در آزمون‌های کشوری معتبر (قلم‌چی، گزینه‌دو و …) و یا شرکت در آزمون ورودی و کسب حد نصاب لازم