آموزشی

تغییر برنامه کلاسی دبیرستان به علت برگزاری مراسم شب های قدر

۱۴۰۰-۲-۱۱ ۱۰:۳۹:۳۱ +۰۰:۰۰

با توجه به برگزاری مراسم شب های قدر و استفاده هرچه بیشتر دانش آموزان از فیوضات این شب های عزیز دبیرستان شهریارتوس تصمیم دارد کلاس های خود را در روز های یکشنبه و پنج شنبه 12 و 16 اردیبهشت ماه با یک زنگ تاخیر شروع کنید بدین ترتیب زمان شروع کلاس های دبیرستان در روز های ذکر شده ساعت 10:10 می باشد. به امید استفاده از فیوضات این شب های عظیم التماس دعا

تغییر برنامه کلاسی دبیرستان به علت برگزاری مراسم شب های قدر۱۴۰۰-۲-۱۱ ۱۰:۳۹:۳۱ +۰۰:۰۰

تغییر زمانبندی کلاس ها در ماه مبارک رمضان

۱۴۰۰-۲-۱۱ ۱۰:۲۸:۵۴ +۰۰:۰۰

همزمان با شروع ماه مبارک رمضان زمانبندی کلاس های دبیرستان شهریارتوس به شریح زیر تغییر کرده است زمان برگزاری کلاس ها زنگ اول : 9 الی 10 زنگ تفریح اول : 10 الی 10:10 زنگ دوم : 10:10 الی 11:10 زنگ تفریح دوم : 11:10 الی 11:30 زنگ سوم : 11:30 الی 12:30 زنگ تفریح سوم : 12:30 الی 13:00 زنگ چهارم : 13:00 الی 14:00 به امید استفاده هرچه بیشتر دانش آموزان از این ماه مبارک.  

تغییر زمانبندی کلاس ها در ماه مبارک رمضان۱۴۰۰-۲-۱۱ ۱۰:۲۸:۵۴ +۰۰:۰۰
Go to Top