بهزاد بنی اسدی
بهزاد بنی اسدیمدیرپایه یازدهم و دوازدهم
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد MBA

دانش پذیر دکترای DBA

حسین چمنی
حسین چمنیمدیریت دبیرستان
کارشناسی ارشد مدیریت
سید حسین قانعی
سید حسین قانعیمعاونت المپیاد و مدیرپایه دهم
دکترای مدیریت
رسول عباسی
رسول عباسیمعاونت فرهنگی
کارشناسی ارشد مدیریت
نصیر کراچیان
نصیر کراچیانمشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
کارشناسی ارشد صنایع
سیدسجاد حسینی مایوان
سیدسجاد حسینی مایوانمشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
کارشناسی علوم تغذیه
محمدحسین علیپور یزدی
محمدحسین علیپور یزدیمشاور و برنامه ریز تحصیلی
کارشناسی ارشد معماری اسلامی
علیرضا طاهری مقدم
علیرضا طاهری مقدممسئول اجرایی پایه دوازدهم
مهندسی عمران
امیررضا چمنی
امیررضا چمنیمسئول اجرایی پایه یازدهم
مهندسی کامپیوتر
ابوالفضل یوسف پور
ابوالفضل یوسف پورمسئول اجرایی پایه دهم
مهندسی برق
امیررضا گیفانی
امیررضا گیفانیمسئول باشگاه المپیاد
کارشناسی مدیریت آموزشی
سیدمهدی هاشمی
سیدمهدی هاشمیمعاونت انضباطی و دانش آموزی
کارشناسی زبان انگلیسی
سیدحامد هاشمی
سیدحامد هاشمیمعاونت تربیت بدنی
کارشناسی ارشد علوم ورزشی
محمدرضا مربایان
محمدرضا مربایانمسئول روابط عمومی
مهندسی شیمی
حسین میرزایی
حسین میرزاییمشاور امور مالی
کارشناسی حسابداری
علی حاجی زاده
علی حاجی زادهحسابدار
کارشناسی حسابداری
عماد لاجوردی
عماد لاجوردیمسئول فروشگاه
مهندسی معماری
حسین جعفری
حسین جعفریمسئول خدمات
دیپلم
علیرضا قویدل معاونت اداری و اجرایی
محمدامین یزدیمعاونت فناوری
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
حجت یوسف پورپشتیبان آنلاین
کارشناس نقشه برداری