مدیران پایه

سید حسین قانعی
سید حسین قانعیمدیر پایه دهم و مدیر باشگاه المپیاد
مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد MBA

دکتری مدیریت

بهزاد بنی اسدی
بهزاد بنی اسدیمدیر پایه یازدهم و دوازدهم
مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد MBA

مشاوران

محمدحسین علیپور یزدی
محمدحسین علیپور یزدیمشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
کارشناسی ارشد معماری اسلامی

عضو بنیاد ملی نخبگان

کارشناس روانشناسی دانشگاه قم و مشاور در مدارس به نام مشهد

سجاد حسینی
سجاد حسینیمشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
دانشجو علوم تغدیه
نصیر کراچیان
نصیر کراچیانمشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
کارشناسی ارشد صنایع
رضا صمدی
رضا صمدیروانشناس و مشاورخانواده
دکترای پزشکی

دبیران گروه ریاضیات

علی بذرگری
علی بذرگریمدرس ریاضیات دهم و یازدهم
کارشناسی ریاضی

مدرس در: امام رضا(ع)، بعثت، مفتاح، امیدوار

مرتضی هاشمی زاوه
مرتضی هاشمی زاوهدبیر هندسه پایه دهم و یازدهم
کارشناس ارشد ریاضی

مدرس در: امام رضا(ع)، امام علی(ع)، بعثت

محمد پیکانی
محمد پیکانیدبیر حسابان دوازدهم
کارشناس ارشد ریاضی

مدرس در: ترک زاده، رافتی، نصر، دکتر معین

دکتر حمیدرضا غفاریان
دکتر حمیدرضا غفاریاندبیرهندسه تحلیلی و گسسته دوازدهم و شگرد ریاضی
دکتری مکانیک

مدرس در: هاشمی‌نژاد۱و۲، فرزانگان۱

هومن کاظمی
هومن کاظمیدبیر ریاضی تجربی پایه یازدهم و دوازدهم
مدس در : آموزشگاه ها و مدارس مطرح شهر مشهد
امیر نیکو
امیر نیکودبیر حل تمرین یازدهم تجربی
مهندسی مکانیک

مدرس کلاس های تقویتی در موسسات : مفتاح، بعثت، راشا, اندیشه و دانشگاه فردوسی

مهدی کفایی
مهدی کفاییدبیر ریاضی پایه دهم
کارشناسی ارشد ریاضی
جواد امینی روشن
جواد امینی روشنمدرس ریاضی دهم
کارشناسی ریاضی

مدرس در: نصر، شریعتی، هدف، علوی، البرز

دبیران گروه فیزیک

شهاب حیدری
شهاب حیدریدبیر فیزیک پایه دوازدهم
کارشناسی ارشد مکانیک
مهدی سلطانی
مهدی سلطانیمدرس فیزیک پایه دهم و یازدهم و شگرد فیزیک
مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد علوم تربیتی

احسان گلمکانی
احسان گلمکانیمدرس فیزیک پایه یازدهم تجربی و شگرد فیزیک
دکترای فیزیک

مدرس در: علامه طباطبایی، بعثت، امام رضا(ع)

دبیران گروه شیمی

عباس شرکت
عباس شرکتمدرس شیمی پایه دهم
کارشناسی شیمی

مدرس در: دانشگاه علامه طباطبایی، حکیم توس

مسعود تصمیمی
مسعود تصمیمیدبیر شیمی پایه یازدهم و دوازدهم ریاضی
کارشناس ارشد شیمی
دکتر نعمت بزرگی
دکتر نعمت بزرگیدبیر شیمی پایه دهم
دکترای شیمی
علیرضا ناجی
علیرضا ناجیمدرس شیمی پایه دهم
کارشناسی ارشد مواد و متالوژی

مدرس در آموزشگاه ها و مدارس برتر مشهد

سعید نوری
سعید نوریدبیر شیمی پایه یازدهم و دوازدهم تجربی و شگرد شیمی
مولف انتشارات الگو و مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر مشهد

دبیران گروه زیست شناسی

بابک احمدی شریف آباد
بابک احمدی شریف آبادمدرس زمین شناسی و انسان و محیط زیست یازدهم
کارشناس ارشد زمین شناسی

مدرس در: یکان، علوی، ابوریحان، پژوهش، کاوش

سجاد حسینی
سجاد حسینیمدرس زیست شناسی پایه یازدهم
دانشجوی علوم تغذیه
حمیدرضا رجبی
حمیدرضا رجبیمدرس زیست شناسی پایه دهم
کارشناسی زیست

مدرس در: نصر، بعثت، دانیال، چمران، علامه طباطبایی

دکتر احسان اسدی
دکتر احسان اسدیمدرس زیست شناسی پایه یازدهم و دوازدهم
دکترای پزشکی

مدرس در: علامه حلی تهران، البرز تهران، رشد تهران

دبیران گروه ادبیات فارسی

بهرام افشاریان
بهرام افشاریانمدرس ادبیات فارسی پایه دهم
کارشناسی ادبیات فارسی
امیرحسین عبدالله زاده
امیرحسین عبدالله زادهمدرس ادبیات فارسی دوازدهم ریاضی و شگرد
مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد ادبیات

مدرس در: آموزشگاه ها و مدارس برتر

دکتر محمد هاشمی
دکتر محمد هاشمیمدرس ادبیات فارسی پایه یازدهم و شگرد
دکترای ادبیات

مدرس در: بعثت، شاهد نظرنژاد

مهدی سمندر
مهدی سمندرمدرس ادبیات فارسی پایه دوازدهم تجربی
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

مدرس در: هاشمی نژاد۱، فرزانگان۱، امام رضا(ع)

دبیران گروه عربی، زبان قرآن

محمدعلی تابانفر
محمدعلی تابانفرمدرس عربی پایه دهم
کارشناس ارشد زبان ادبیات عرب
پوریا روحبخش
پوریا روحبخشمدرس عربی پایه یازدهم و دوازدهم
کارشناسی حقوق

دبیران گروه زبان انگلیسی

مسلم روحانی
مسلم روحانیمدرس زیان انگلیسی پایه دهم
کارشناسی زبان انگلیسی

مدرس در: علامه طباطبایی، آیت الله خامنه‌ای، شاهد معراج

محمودرضا عبداللهی
محمودرضا عبداللهیمدرس زبان انگلیسی پایه یازدهم
کارشناسی زبان انگلیسی

مدرس در: هاشمی‌نژاد، امام رضا(ع)، نصر نوین، بعثت

مهرداد رهنما مقدم
مهرداد رهنما مقدممدرس زبان انگلیسی پایه دوازدهم
مهندسی شیمی

مدرس در: بعثت، نصر نوین، علامه طباطبایی

دبیران گروه دین و زندگی

علی صحرایی
علی صحراییمدرس دین و زندگی پایه دهم
کارشناس‌‌ارشد الهیات
غلامرضا ولوی
غلامرضا ولویمدرس دین و زندگی پایه یازدهم
کارشناس ارشد الهیات

مدرس در: نصر نوین، علامه طباطبایی، بعثت، سماء

دکتر رضا صمدی
دکتر رضا صمدی
دکترای پزشکی

مدرس در: دانشگاه اقبال، معارف امام رضا(ع)، بعثت

امیر حسین شراهی
امیر حسین شراهی
کارشناسی ارشد مدیریت راﻫبردی فرﻫنگ
محمدرضا فرهنگیان
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سایر دبیران

سید حامد هاشمی
سید حامد هاشمیمعاونت تربیت بدنی
کارشناس‌ارشد علوم ورزشی
محمدرضا خورسندی
محمدرضا خورسندیمسئول آزمایشگاه
کارشناسی عمران
محسن باغانی
محسن باغانیمسئول آزمایشگاه
کارشناسی زیست‌شناسی
ولی سلجوقیان
ولی سلجوقیانمدرس آمادگی دفاعی
کارشناسی علوم قرآنی