تغییر زمانبندی کلاس ها در ماه مبارک رمضان

۱۴۰۰-۲-۱۱ ۱۰:۲۸:۵۴ +۰۰:۰۰

همزمان با شروع ماه مبارک رمضان زمانبندی کلاس های دبیرستان شهریارتوس به شریح زیر تغییر کرده است زمان برگزاری کلاس ها زنگ اول : 9 الی 10 زنگ تفریح اول : 10 الی 10:10 زنگ دوم : 10:10 الی 11:10 زنگ تفریح دوم : 11:10 الی 11:30 زنگ سوم : 11:30 الی 12:30 زنگ تفریح سوم : 12:30 الی 13:00 زنگ چهارم : 13:00 الی 14:00 به امید استفاده هرچه بیشتر دانش آموزان از این ماه مبارک.