بازدید از مدارس ترکیه/۱۳۹۵
بازدید از مدارس ترکیه/۱۳۹۵Turkey 2016
همایش مدارس هزاره سوم کیش (فنلاند-استرالیا-انگلستان-ژاپن) / ۱۳۹۶
همایش مدارس هزاره سوم کیش (فنلاند-استرالیا-انگلستان-ژاپن) / ۱۳۹۶
بازدید از مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی لبنان/ ۱۳۹۴
بازدید از مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی لبنان/ ۱۳۹۴Lebanon / 2016
تندیس طلایی و دیپلم افتخار مسابقات جهانی ICYS
تندیس طلایی و دیپلم افتخار مسابقات جهانی ICYSصربستان - XXI ICYS 2014 Belgrade
بازدید از مدارس سنگاپور / ۱۳۸۹
بازدید از مدارس سنگاپور / ۱۳۸۹Singapore / 2009
بازدید از مدارس مالزی/۱۳۸۹
بازدید از مدارس مالزی/۱۳۸۹Malaysia / 2009
دهمین دوره مسابقات جهانی IJSO
دهمین دوره مسابقات جهانی IJSOهنــد - ۲۰۱۳