با توجه به برگزاری مراسم شب های قدر و استفاده هرچه بیشتر دانش آموزان از فیوضات این شب های عزیز

دبیرستان شهریارتوس تصمیم دارد کلاس های خود را در روز های یکشنبه و پنج شنبه ۱۲ و ۱۶ اردیبهشت ماه با یک زنگ تاخیر شروع کنید

بدین ترتیب زمان شروع کلاس های دبیرستان در روز های ذکر شده ساعت ۱۰:۱۰ می باشد.

به امید استفاده از فیوضات این شب های عظیم

التماس دعا